GENERELT:
Svanen Service trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:
• Vennligst ikke gi viktig info muntlig om din bolig til renholderne som kommer til deg. All informasjon som omhandler spesielle forhold i din bolig, må kommuniseres til oss skriftlig pr e-post til post@svanenservice.no – slik at vi får registrert det i vårt system.
• Forberede rommene som skal vaskes slik at vi enkelt kommer til for utførelse av vask. Flyttevask forutsetter at boligen er tom for møbler.
• Dersom det er noen rom som krever spesiell rengjøring som garderoberom, badstu, basseng eller spesialbygget kjøkken må dette varsles i forkant. Pris kan da avvike.
• Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
• Sikre løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
• Vask av flater forutsetter at underlaget tåler bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer i boligen som ikke tåler dette, må det varsles i forkant av oppdraget.
• Tilstrekkelig varme i boligen.
• Sikre tilgang til varmt vann og strøm
• Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. Svanen Service forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Erstatningsansvar
Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Hvis, mot formodning, noe skulle bli ødelagt i forbindelse med renhold, må kunden ta kontakt umiddelbart og senest innen 48 timer. Ved evt. erstatning så følges normale forsikringsvilkår hvor det gjøres
fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Overtagelsegaranti
Svanen Service har overtagelsegaranti på flyttevask. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. Svanen Service vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke. Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil vi ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Hvitevareservice ved flyttevask:
En standard hvitevareservice inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte. Ved standard hvitevareservice og utvidet/øvrig hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:

• Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under* og trekk de frem hvis det skal vaskes bak.
• Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom du har doble glass i din komfyr – og ønsker de vasket, må du selv skru de fra hverandre og sammen igjen.* Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer. Dersom du har komfyr med pyrolyse, må pyrolyse kjøres kvelden før vi kommer, for at vi skal kunne gjøre den rent.

• Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde.* Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.

• Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig der vi kommer til, med passende middel.

• Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig. Vi renser ikke slanger eller kondensator/lofilter for lo.*
* Vær oppmerksom på at våre renholdere foretar kun vask. De har ikke med seg annet verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

Info vedrørende tilleggstjenester som ikke er inkludert i våre standardtjenester:
Fjerning av kalk i våtrom: Vi gjør oppmerksom på at fjerning av kalk i våtrom er en tilleggstjeneste og ikke en del av en standard service. Fjerning av kalk er tidkrevende, og krever spesialmidler. Tjenestene inkluderer heller ikke avkalkning/rens av fuger. Dette må bestilles som eget oppdrag.

Sluk og vannlås: Vi rengjør ikke sluk og vannlåser.
Vask av tak og vegger: Av HMS hensyn flytter vi ikke tunge gjenstander eller møbler under vask. Vi kan vaske bak disse dersom de dras frem før oppdraget starter.
Vask av tak og vegger gjøres på kundens ansvar, da skjolder og misfarging kan oppstå. Svanen Service anbefaler tørrmopping hvis ikke tak og vegger skal males i etterkant. Misfarging eller skjolder ved vask vil derfor ikke falle inn under overtagelsegarantien.

Svanen Service medbringer forøvrig alt av utstyr, og møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt.

Vindusvask
Vindusvasken inkluderer vask av standard vinduer uten sprosser. Vinduer som er koblede er ikke inkludert i prisen. Det er kun vask av vinduer innvendig som er en del av flyttevask. Ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter normalt teleskopstang med en lengde på opp til 1,5 meter.

For vindusvask utover dette ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner. Vindusvask inkluderer ikke vask av persienner, eller annen montert solskjerming. Svanen Service forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved innvendig vask, vil ikke vinduene bli vasket.

Nøkkel og alarm
Det er kundens ansvar at Svanen Service får tilgang til boligen for utførelse av tjenesten. Nøkler kan leveres til Svanen Service sitt kontor før oppstart eller til renholderne ved første service.

Pris og betingelser
Pris tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig bolig av oppgitte kvadratmeter. Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.

Rengjøringsmidler
Svanen Service benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne såper/midler står for kundens egen risiko. Svanen Service er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Betalingsform
Faktura sendes til oppgitt e-postadresse/efaktura om man har støtte for det i sin nettbank. Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer.

Når kommer faktura?
• Faktura for engangsvask/flyttevask vil bli sendt ut så raskt som mulig og innen én uke etter vasken er utført.


Send oss en forespørsel

Har du spørsmål om denne tjenesten? Send oss en melding så tar vi kontakt for hyggelig prat og uforpliktende tilbud. Vi ser frem til å høre fra deg!