Slik håndterer vi Korona / Covid-19

18.mars 2020

Vi følger nøye med på myndighetens anbefalinger, og oppdaterer stadig vår rutiner for å forhindre smitte. Vår oppgave som renholdsfirma fyller en viktig funksjon i denne tiden, og vi kommer til å gjøre alt vi kan for å holde driften gående.

For å sikre driften har vi gjort følgende tiltak:

Aktiv bruk av FHIs smitteverntiltak

– Vi beholder ett team på to renholdere, ellers isolerer vi alle ansatte fra hverandre. Ved at alle jobber alene, uten kontakt med hverandre, hindrer vi full nedstengning om noen av oss skulle få påvist viruset. For deg som kunde vil dette bety at det kanskje kommer en annen renholder enn vanlig, og at tidspunktene forskyves. Dette blir du selvsagt informert om.

– Vi unngår menneskelig kontakt ved at vi ber alle våre privatkunder være ute av huset når vi utfører renhold.

– Vi deler oss opp med utstyrslager og vaskeri på flere steder, slik at de ansatte ikke er i kontakt med hverandre.

– Flere av de ansatte bruker privatbil i jobb, slik at vi kun har én bruker på hver av firmabilene.

– Vi har rikelig med antibacterielle preparater.

– NHO og vår bedriftshelsetjeneste er gode rådgivere i denne prosessen.

Utordrende tid

Koronaviruset gjør at vi har fryst mange av våre private avtaler, noe som utgjør store tap. Samtidig er en del av våre kunder i handelsstanden vært nødt til å stenge dørene. Dermed har vi større kapasitet enn normalt til å ta på oss nye oppdrag. Vårt mål gjennom dette er å sikre arbeidsplassene, så ta kontakt om du har renholdsbehov!

Tilbake til arkivet