Vi bistår med nødvendig hjelp og støtte i hverdagen

Hjemmehjelp sammenfaller godt med vårt kjerneområde renhold. Fra og med sommeren 2019 tilbyr vi også følgende tjenester til de som her behov for hjelp og støtte i hverdagen.

  • Husarbeid og rengjøring
  • Innkjøp av mat og matlaging
  • Sosialt samvær og hygge
  • Følgetjenester/ transport ifb. legebesøk, butikk eller lignende